Kravu apdrošināšana

SIA Miandum CMR apdrošināšanas polise sedz 8,33 aprēķina vienības (SDR – Special drawing rights, ~ 10 EUR) par katru kravas bruto kilogramu. Vērtīgām kravām, kuras pārsniedz šo robežu, SIA Miandum piedāvā iegādāties papildus kravu apdrošināšanas polisi, kura pasargās Jūs no zaudējumiem, ja kravu transportēšanas laikā pārvadājamās preces vai iekārtas tiks pazaudētas vai bojātas, sedzot Jums izmaksas kravas vērtībā.

Kravu apdrošināšana sedz:

  • Transportlīdzekļa avārijā kravai nodarītos zaudējumus
  • Kravas zādzības, laupīšanas, vandālisma sekas
  • Dabas stihijas, ugunsnelaimes, vai sprādziena radītus zaudējumus
  • Neuzmanīgas rīcības izraisītus bojājumus